Helse og omsorg

Høy faglig og etisk standard kjennetegner helse- og omsorgstjenestene i Corvita.

Helse omsorg

Vi håndplukker ansatte med lang erfaring og høy kompetanse til å løse komplekse utfordringer sammen med menneskene som mottar vår omsorg og deres pårørende.

Kontinuerlig kompetanseheving, kvalitets- og metodeutvikling og evnen til å tenke nytt, skal gjenkjennes i vårt arbeid. Medvirkning, støtte og bistand til å avdekke og utvikle egne ressurser, mestring og samarbeid, er nøkler i utviklingsarbeidet med omsorgsmottakere og pårørende.