Helse og omsorg

Høy faglig og etisk standard kjennetegner helse- om omsorgstjenestene i Corvita. Vi håndplukker ansatte med lang erfaring og høy kompetanse, til å løse komplekse utfordringer sammen med menneskene som mottar vår omsorg og deres pårørende. Kontinuerlig kompetanseheving, kvalitet- og metodeutvikling og evnen til å tenke nytt, skal gjenkjennes i vårt samarbeid. Medvirkning, støtte og bistand til å avdekke og utvikle egne ressurser, mestring og samarbeid, er nøkler i utviklingssamarbeidet med omsorgsmottakere og pårørende.