Helse og omsorg

Vi tilbyr tjenester innen helse- omsorgs- og oppvekstsektoren med fokus på gode relasjoner, trygghet og høy etisk og faglig standard.

Omsorgsboliger

Vi tilbyr ulike heldøgns omsorgstjenester for barn, og ungdom og voksne.

Les mer

Terapi

Vi tilbyr ulike tiltakstjenester, alternativt skoletilbud, familieveiledning, avlastning og ettervern.

Les mer

Barnevern

Vi tilbyr konsulentbistand, fosterhjemsveiledning, rådgivning, bemanning, kurs, opplæring og veiledning.

Les mer
Kompetanse ikon