Corvita personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Corvita samler inn og bruker personopplysninger.

Innholdet i dette dokumentet er identisk med det som til enhver tid er gjengitt som
personvernerklæring i Corvitas internkontroll. Ved tvil er det internkontrollens versjon som
er gjeldende. Sikkerhetsansvarlig i Corvita er ansvarlig for at personvernerklæringen er
ajourført også på nettsidene.


Corvita, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av
personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert
enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen
inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt
(personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler
personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1.ledd).

Nettbasert behandling av personopplysninger på corvita.no

Nettredaktøren har det daglige ansvaret for Corvitas behandlinger av personopplysninger på Corvita.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av Corvita. Det er kun Corvita som har tilgang til opplysningene som samles inn.


Nettstatistikk

Corvita samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på Corvita.no.
Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle
informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du
laster ned en nettside. Cookies er ofte benyttet og er tilgjengelig på mange forskjellige
nettsteder. På Corvitas nettsted brukes cookies for statistikk og tilpasning av innhold etter
den besøkende preferanser og valg.


Det finnes to typer cookies; permanente cookies og session cookies, hvorav begge brukes på Corvitas nettsted. En permanent cookie forblir på datamaskinen din over en bestemt
periode, mens en session cookie lagres midlertidig i datamaskinens minne mens den
besøkende er inne på et nettsted. Session cookies forsvinner når du lukker nettleseren. Har
du en nyere nettleser har den ofte støtte for såkalt «privat surfing» eller inkognito-surfing.
Det betyr at alle cookies «renses ut» hver gang du stenger nettleseren din.

Om du ikke tillater cookies, kan du velge å endre nettleserinnstillingene dine slik at de ikke
aksepteres. Se nettleserens hjelpesider for mer informasjon. Enkelte funksjoner i dette området kan bli berørt dersom cookies ikke er tillatt. Cookies brukes også for å få en mer
pålitelig statistikk over de besøkende på nettsiden, hvilket hjelper oss å opprettholde og
forbedre tjenesten vi tilbyr. Corvitas nettside benytter Google Analytics fra Google som
analyseverktøy. Denne tjenesten bruker cookies.


Corvita.no legger igjen følgende cookies

_ga – brukes til å skille brukere – utløpstid 2 år
_gid – brukes til å skille brukere – utløpstid 24 timer
_gat – denne informasjonskapselen lagrer ikke brukerinformasjon, den er bare brukt til å
begrense antall forespørsler som må gjøres til doubleclick.net. – utløpstid 1 minutt

Nyhetsbrev

Du kan abonnere på nyhetsbrev slik at du mottar e-post fra oss når vi publiserer ny
informasjon på bl.a. Corvita.no. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-
postadresse. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

Påmelding til kurs

På nettsiden kan du melde deg på kurs ved å oppgi navn, kontaktinformasjon og
arbeidsgiver. Personopplysninger vi får inn ved påmelding til kurs blir ikke benyttet til andre formål enn å administrere kurset. Etter kurset er gjennomført vil opplysningene, bortsett fra virksomhets navn, bli slettet. Disse opplysningene benyttes til å utarbeide statistikk.

Kontakt oss

På nettsiden kan du «kontakte oss» ved å oppgi blant annet, navn, e-postadresse, mobil og
meldingsfelt. Dersom kommunikasjonen ikke ender opp i videre oppfølging eller etablering
av et nytt kundeforhold, vil alle kontaktopplysninger bortsett fra virksomhet slettes, disse
opplysningene benyttes til å utarbeide statistikk.

Henvendelse

Du kan ta kontakt med vår kundeservice dersom du vil ha mer informasjon om Corvitas
behandling av personopplysninger.