Barnevern, familiearbeid og oppvekst

Kjennetegn ved våre tjenester på barnevern- og oppvekstfeltet er først og fremst høy kvalitet, som kommer av bred erfaring, høy etisk standard og oppdatert faglig kunnskap.

Barnevern

Våre nærmeste samarbeidspartnere skal gjenkjenne vårt engasjement, vår evne til å samarbeide og at vi arbeider i tråd med relevant forskning. Vi følger alltid den førende utviklingen på de respektive fagfeltene og er særlig opptatt av nærhet og samarbeid med målgruppene.

Dette gjør oss i stand til å tenke nytt og lage skreddersydde løsninger.