Avlastningsbolig

61fbb32b354a65a5fbffce80 5f71b812e6472971eba168ce guitar learning teenager

Våre avlastningsboliger er utformet som va­­nlige hjem og ligger ofte i nærheten av friluftsområder med turmuligheter. Avlastningstilbudet er på oppdrag fra kommunen for foreldre som er i behov av avlastning på deltid eller heltid. I våre boliger jobber det tverrfaglige team som bistår barn i alle dagligdagse behov som skoleoppfølging, ernæring, aktivitet, miljøarbeid og helseoppfølging.

Personalgruppen består av vernepleiere, sykepleiere, barnevernspedagoger, hjelpepleiere og barne- og ungdomsarbeidere. Samtlige har lang erfaring fra arbeid med barn som har behov for tilrettelegging i hverdagen.