Vår policy

Kvalitetspolicy – Utføre tjenester innen helse- omsorgs- og oppvekstsektoren med fokus på gode relasjoner, trygghet og høy etisk og faglig standard.

For å sikre at vi oppfyller vårt ansvar og våre forpliktelser overfor våre kunder, medarbeidere, brukere, samarbeidspartnere, leverandører og eiere og andre interessenter har vi forpliktet oss til følgende:

 • Levere våre produkter og tjenester til spesifiserte krav, til avtalt tid og avtalt pris.
 • Vi skal være en kompetansepartner for våre kunder innen våre fagfelt
 • Alle ansatte og selvstendige konsulenter er ansvarlige for kvaliteten på eget arbeid
 • Overholde gjeldende lover og forskrifter
 • Vi skal aktivt jobbe med forbedringsprosesser som gir verdi for våre kunder.

Ledelsens skal aktivt kommunisere Kvalitetspolicy internt. Vi er også bevisst på å kommunisere vår kvalitetspolicy til våre eksterne interessenter ved behov.

Miljøpolicy - Bærekraftig utvikling

Vi arbeider kontinuerlig for å redusere miljøpåvirkningen og øke miljøeffektiviteten i alle ledd i verdikjeden ved å forebygge og redusere ressursforbruk, utslipp og avfall.

For å lykkes i vårt arbeid har vi vedtatt følgende miljøpolitikk:

 • Dyrke miljøbevissthet i egen organisasjon.
 • Tilfredsstille miljøkrav gitt av myndigheter
 • Tilfredsstille miljøkrav og mål vi har pålagt oss selv
 • Effektiv styring av våre prosesser og ressursbruk
 • Miljøavvik rapporteres, og tiltak blir hurtig iverksatt
 • Gjøre våre leverandører og kunder til miljøpartnere

Arbeidsmiljøpolicy

 • Vi arbeider målrettet og kontinuerlig for å vedlikeholde og utvikle et sikkert og sunt arbeidsmiljø for alle ansatte i virksomheten og eventuelt andre som jobber på vegne av oss.
 • Aktiv forebygging av skader og redusere skadelig helsepåvirkning.
 • Vi skal ha tydelige mål og handlingsplaner for å utvikle vårt arbeidsmiljø
 • Vi er klar over lover og regler som gjelder for vår bedrift og at disse skal etterleves.
 • Vi skal være tilknyttet eksterne ressurser som skal bidra til å tilby helsefremmende aktiviteter slik at våre ansattes helse kan ivaretas på en best mulig måte.
 • Involvering og konferering med våre ansatte er aktive virkemidler som benyttes i utviklingen av vår bedrift