Glad far og sønn med downs syndrom

BARNEVERN - HELSE - OMSORG

Med hjertet
foran

Vi tilbyr tjenester innen helse- omsorgs- og oppvekstsektoren med fokus på gode relasjoner, trygghet og høy etisk og faglig standard.

Corvita omsorg

Corvita Omsorg

Vi tilbyr ulike heldøgns omsorgstjenester for barn,
og ungdom og voksne.

Les mer

Corvita tiltak

Corvita Tiltak

Vi tilbyr ulike tiltakstjenester, alternativt skoletilbud, familieveiledning, avlastning og ettervern.

Les mer

Corvita Kompetanse

Corvita Kompetanse

Vi tilbyr konsulentbistand, fosterhjemsveiledning, rådgivning, bemanning, kurs, opplæring og veiledning.

Les mer

Behandlingsfostehjem

Våre behandlingsfosterhjem vil være klare for inntak medio november 2020. Dette er familier som har en erfaring og kompetanse som gjør dem særskilt godt egnet til å ta imot barn og ungdom med ekstra behov.

En av fosterforeldrene er i et fast oppdrag i Corvita, med rettigheter tilsvarende faste stillinger. Dette innebærer fast oppdragsgodgjørelse, utgiftsdekning, og ventelønn mellom plasseringer. Vi mener dette vil bidra til trygghet og forutsigbarhet for fosterhjemmet, og at dette er elementer som også vil være til det beste for fosterbarnet.

Hjemmene støttes av et behandlingsteam bestående av fagkonsulent, familieterapeut, miljøarbeider og psykolog. Behandlingsteamet og fosterforeldrene mottar regelmessig veiledning av familieterapeut og psykiater.

Behandlingsteam / ambulant team

Vi tilbyr akutt og intensivt familiearbeid utført av vårt behandlingsteam. Teamet er ambulant og kan arbeide på de ulike arenaene der barnet/ ungdommen oppholder seg, og samarbeide med de instanser som allerede er inne. Tilbudet inkluderer 24-timers beredskap, og kan kombineres med for eksempel avlastning, fulgt opp av det samme teamet.  

Behandlingsteamet veiledes av vår Familieterapeut Grete Lillian Moen, og psykiater Sharam Shaygani. Begge med høy kompetanse og erfaring innen vårt fagfelt.