Asylmottak

Corvitas asylmottak drives med fokus på hver og en beboer og vi møter dem med åpenhet, varme og likeverd. Vi arbeider alltid med hjertet foran og etterstreber å gi dem et meningsfylt opphold.

Ormseter

Corvita Care AS driver i dag fire ordinære asylmottak fordelt på Østlandet og Nord-Norge.

Les mer om Renskaug mottak her
Les mer om Hurdal mottak her
Les mer om Sulitjelma mottak her
Les mer om Hamar mottak her

Kontakt driftsoperatør: 47692335
Vakttelefon driftsoperatør: 47692334