Omsorg og tiltak

Corvita tilbyr heldøgns omsorgstjenester hjemlet i Kommunehelsetjensteloven og Barnevernloven. Vårt oppfølgings- og veiledningstilbud settes opp med utgangspunkt i den enkeltes behov i samarbeid med brukeren og pårørende, ansvarlig kommune og eventuelle øvrige instanser.

Omsorg tiltak

Vi tilbyr familieterapeuter, familieveiledere og miljøpersonell til ulike typer tiltaksarbeid.

  • Familiearbeid og annet tiltaksarbeid
  • Foreldreveiledning
  • Skreddersydde tiltak tilpasset den enkeltes behov
  • Tilrettelagt bolig med heldøgns bemanning