Om Corvita

Corvita ble etablert høsten 2020 av Espen Lilleberg, Caroline Lund og
Grete Lillian Moen.

Corvitas filosofi tar utgangspunkt i Løgstrups utsagn "Når vi møter et annet menneske holder vi en del av deres liv i våre hender." Med dette som grunnsetning skreddersyr vi behandlingsopplegg og tar utgangspunkt i den enkeltes  behov og erfaringer, ikke forhåndsvalgte teorier eller metoder.

Vi har en grunnleggende tro og respekt for den enkeltes unike erfaringer og ønsker for eget liv. For å legge til rette for god utvikling vil vi etterstrebe et godt samarbeid med barnet, ungdommen og deres familie og nettverk.

Corvita AS er morselskapet til Corvita Kompetanse AS, Corvita Care AS og Corvita Eiendom AS. Daglig leder for Corvita er Espen Lilleberg. Han utdannet
fengselsbetjent og sosionom, med videreutdanning innen administrasjon og ledelse, familieterapi og traumatologi.Han har lang erfaring fra arbeid innen oppvekst- og omsorgssektoren, og innen kriminalomsorg.

Våre ansatte

Espen Lilleberg

Espen Lilleberg

Daglig Leder, partner og styremedlem

Espen Lilleberg er utdannet fengselsbetjent og sosionom, med videreutdanning innen administrasjon og ledelse, familieterapi og traumatologi.

Han har lang erfaring fra arbeid innen oppvekst- og omsorgssektoren, og innen kriminalomsorg. Han har vært leder ved Barnevernvakten i Oslo, styrer på akutt og utredningsinstitusjon for ungdom med atferdsproblemer og Barnevernsjef i Bydel Stovner i Oslo.

Han har vært styremedlem i flere fagorganisasjoner, i Norsk barnevernlederorganisasjon, og i privat barnehage.

I 2013 etablerte han det private selskapet Connexa Barnevern AS. Selskapet vokste raskt og ble ledende privat leverandør av familiehjem og beredskapshjem på Østlandet.

Espen utfører oppdrag innen:

 • Endrings- og utviklingsprosesser
 • Management Consulting
 • Bistand i kompliserte og konfliktfylte prosesser
 • Familieveiledning og tiltaksarbeid
 • Kurs
Carolin Urke

Carolin Urke

Administrasjonssjef

Carolin er utdannet sosionom med videreutdanning innen barnevernledelse. Hun har variert arbeidserfaring fra mange år i kommunal barneverntjeneste, og har vært ansvarlig for å starte og drifte ulike tiltak i Kirkens Bymisjon. Carolin har også erfaring som rådgiver ved Statens Barnehus.

Som administrasjonssjef har hun det øverste ansvaret for konsernets administrasjon og administrative oppgaver. Hun er en synlig og aktiv leder i forhold til ansatte, konsulenter og oppdragstakere, og påser at virksomhetens systemer og administrative støttefunksjoner fungerer optimalt.

Caroline Lund

Caroline Lund

Regionleder sør-øst, partner og styremedlem

Caroline er utdannet barnevernpedagog med videreutdanning i rus og psykiatri, barnesamtalen DCM, barnevern i et minoritetspespektiv, sertifisering COS-P og barnevernfaglig veiledning med hovedfokus på nyutdannede og nyansatte.  

Hun har 8 års erfaring som saksbehandler ved ulike barneverntjenester rundt omkring i Norge.  

Caroline utfører oppdrag innen:

 • Saksbehandling
 • Tiltaksarbeid
 • Veiledning
 • Samtaler med barn
 • Kurs og opplæring
Grete Lillian Moen

Grete Lillian Moen

Partner og styremedlem

Grete Lillian Moen er klinisk barnevernpedagog med spesialisering i barn- og unges psykiske helse. Hun har blant annet videreutdanning i familieterapi og intersubjektiv terapi. Gjennom snart 30 års erfaring har Grete opparbeidet seg bred arbeidserfaring innen barnevern og psykisk helse, blant annet fra akuttavdeling, spedbarnsbarnevern, barnevernvakt,  familieveiledning og fosterhjemsarbeid. Hun er en erfaren foredragsholder og har skrevet flere fagbøker.

Grete utfører oppdrag innen:

 • Veiledning til fosterhjem og beredskapshjem
 • Veiledning til ansatte
 • Samtaler med barn og unge
 • Familieveiledning
Marita Løvli-Rognmo

Marita Løvli-Rognmo

Leder, Region Nord

Marita har en bachelor i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk med videreutdanning i rus og psykisk helse. Hun har 7 års erfaring fra kommunal barneverntjeneste som saksbehandler og barnevernleder. Videre har hun jobbet som miljøterapeut på institusjon.
Marita utfører oppdrag innen:

 • Saksbehandling
 • Tiltaksarbeid
 • Samtaler med barn
Camilla Wettre

Camilla Wettre

Virksomhetsleder Helse og Omsorg

Camilla har bachelor i sykepleie og tverrfaglig videreutdanning i klinisk psykisk helsearbeid og psykososialt arbeid med barn og unge, samt videreutdanning i pedagogisk og tverrfaglig veiledning og organisering, ledelse og samspill. Hun har seks års arbeidserfaring fra psykiatrisk avdeling ved Diakonhjemmet sykehus. Hun har også erfaring som mellomleder for to sykehjemsavdelinger i Asker kommune og fagkonsulent i privat barneverntjeneste. Camilla begynte å jobbe i Corvita i april 2022 som avdelingsleder for Akuttmottak og psykisk helse, der hun har etablert Renskaug akuttmottak for flyktninger i Lier. Hun er nå virksomhetsleder for helse og omsorg.

Pål Christian Balchen

Pål Christian Balchen

Avdelingsleder Akuttmottak

Paal er tidligere politiinspektør med videreutdanning i ledelse og organisasjonsutvikling og har arbeidserfaring fra ledelse og utviklingsarbeid i politietaten. Paal har jobbet med utvikling og gjennomføring av ledertrening for toppledere i politiet, og har erfaring fra opplæring og trening i gruppeledelse og veiledning i grupper. Paal har videre lang erfaring som sentral tillitsvalgt i Politiets Fellesforbund hvor han blant annet arbeidet med politisk påvirkning, utvikling av kriminalpolitikk og organisasjonsutvikling. Han var med på å etablere og bygge opp forebyggende tjeneste i Asker og Bærum politidistrikt og er forfatter av boken "Politiets forebyggende arbeid - begrensinger og muligheter". Inntil nylig arbeidet han som fag sensor ved Politihøgskolen. I oktober 2022 gikk Paal over i stilling som avdelingsleder for Akuttmottak og Psykisk helse i Corvita.

Cecilie Wettre

Cecilie Wettre

Avdelingsleder Psykisk helse

Cecilie er psykiatrisk sykepleier og sertifisert veileder i psykoedukativ flerfamiliegrupper / enfamiliegruppe og React, og er under sertifisering som ICDP veileder. Hun har lang arbeidserfaring fra Blakstad sykehus og 10 års erfaring som spesialsykepleier ved Bergfløtt behandlingssenter som er en institusjon for personer med schizofreni- og psykoseproblematikk. Der har hun drevet flerfamiliegrupper i åtte år. Erfaring fra barne- og familiesenter, med individuell oppfølging, veiledning og undervisning.

Eva Oline Vilster Thommessen

Eva Oline Vilster Thommessen

Leder for Skolestua

Eva Oline er utdannet allmennlærer for 1.-10. trinn, spesial pedagog og familieterapeut. Hun har 28 års erfaring fra arbeid med barn og ungdom med lærevansker og relasjons vansker, først på Sollerudstranda skole i Oslo i 10 år, deretter i Asker kommune i 18 år hvor hun har vært avdelingsleder, veileder og lærer i Den alternative skolen. Eva Oline har lang erfaring med å tilrettelegge undervisning for læring og mestring gjennom praktisk arbeid. Hun er opptatt avlever som ikke makter den ordinære skolen og der ufrivillig skolefravær blir et stille rop om hjelp. Hun kan gi veiledning til skoler og foreldre for å hjelpe elever inn i skoleløpet igjen. Hun er også veileder for familiehjem og andre tiltak mot barn og ungdom. Tar også imot familier og par til samtaler og familieterapi

Kompetanse ikon