Om Corvita

Corvita ble etablert høsten 2020 av Espen Lilleberg, Caroline Lund og Grete Lillian Moen.

Corvitas filosofi tar utgangspunkt i Løgstrups utsagn "Når vi møter et annet menneske holder vi en del av deres liv i våre hender." Med denne tankegangen skreddersyr vi våre tjenester derfor med utgangspunkt i den enkeltes behov og erfaringer, alltid i samarbeid med brukeren, familien og andre samarbeidspartnere.

Vi har en grunnleggende tro og respekt for den enkeltes unike erfaringer og ønsker for eget liv. For å legge til rette for god utvikling vil vi etterstrebe et godt samarbeid med brukeren, familien og nettverket.

Corvita AS er morselskapet til Corvita Kompetanse AS, Corvita Nord AS og Corvita Care AS. Daglig leder for Corvita er Espen Lilleberg. Han er utdannet fengselsbetjent og sosionom med videreutdanning innen administrasjon og ledelse, familieterapi og traumatologi.Han har lang erfaring fra arbeid innen oppvekst- og omsorgssektoren, og innen kriminalomsorg.