Espen Lilleberg

Konserndirektør, partner og styremedlem

Espen Lilleberg

Espen Lilleberg er utdannet fengselsbetjent og sosionom, med videreutdanning innen administrasjon og ledelse, familieterapi og traumatologi.

Han har lang erfaring fra arbeid innen oppvekst- og omsorgssektoren, og innen kriminalomsorg. Han har vært leder ved Barnevernvakten i Oslo, styrer på akutt og utredningsinstitusjon for ungdom med atferdsproblemer og Barnevernsjef i Bydel Stovner i Oslo.

Han har vært styremedlem i flere fagorganisasjoner, i Norsk barnevernlederorganisasjon, og i privat barnehage.

I 2013 etablerte han det private selskapet Connexa Barnevern AS. Selskapet vokste raskt og ble ledende privat leverandør av familiehjem og beredskapshjem på Østlandet.

Espen utfører oppdrag innen:

  • Endrings- og utviklingsprosesser
  • Management Consulting
  • Bistand i kompliserte og konfliktfylte prosesser
  • Familieveiledning og tiltaksarbeid
  • Kurs