Kurs og veiledning

Corvita tilbyr kurs og opplæringspakker, samt prosessveiledning til ledere og ansatte innen helse, omsorg og oppvekstsektoren. Alle tilbud kan gjennomføres individuelt og i gruppe.

Kurs
  • Ansattveiledning, individuelt og i gruppe
  • Fosterhjemsveiledning
  • Foreldreveiledning iht. krav i introduksjonsprogrammet
  • Kompetansehevende kurs - COS-P, Psykologisk førstehjelp, Mestring av angst og depresjon, Barnesamtaler, Kurs til omsorgspersoner utsatt for vold, Nettovergrep og Nettvett.
  • Samtaletilbud til pårørende