Glad mor og sønn

Kurs og veiledning

Corvita kompetanse tilbyr kurs, opplæringspakker og bemanning, samt veiledning til ledere og ansatte innen helse, omsorg og oppvekstsektoren. Alle tilbud kan gjennomføres individuelt og i gruppe.

  • Veiledning til ansatte
  • Fosterhjemsveiledning
  • Foreldreveiledning iht. krav i introduksjonsprogrammet
  • Kompetansehevende kurs - COS-P, Psykologisk førstehjelp, Mestring av angst og depresjon, Barnesamtaler, Kurs til omsorgspersoner utsatt for vold, Nettovergrep og Nettvett.
  • Samtaletilbud til pårørende
Brøset sinnemestringskurs
Kompetanse ikon