Caroline Lund

Direktør for barnevern og oppvekst

Caroline Lund

Caroline er utdannet barnevernspedagog med flere videreutdanninger som rus og psykiatri, barnevern i et minoritetsperspektiv og barnevernfaglig veiledning med fokus på ansatte i barnevernet. Hun har sertifiseringer som COS-P, barnesamtalen DCM og Crowell-prosedyren. Hun fullfører snart en master i ledelse.

Hun har mange års erfaring som saksbehandler ved ulike barneverntjenester i hele Norge, både som fast ansatt og som selvstendig konsulent.

Caroline koordinerer alle oppdrag og er faglig ansvarlig for Corvitas arbeid innenfor familie, barnevern og oppvekst.

I tillegg utfører Caroline enkelte oppdrag i perioder:

  • Kurs, coaching og opplæring til for eksempel nyansatte i barnevernet eller lederstøtte.
  • Bistand i konkrete saker eller innenfor samtaler med barn og familier.
  • Saksbehandling, veiledning og tiltaksarbeid
  • Pårørendearbeid eller oppfølging av foreldre og familier med risiko eller ekstra belastninger i forbindelse med svangerskap og i fasen som nybakte foreldre.

Caroline er i svangerskapspermisjon fra 23.10.23 og er tilbake høsten 2024. Vikar er Grete Lillian Moen. Stedfortreder i Corvita Kompetanse er Eilen Torstensen, eilen.torstensen@corvita.no