Familie- og beredskapshjem

Beredskapshjem2

Corvita tilbyr ulike heldøgns omsorgstjenester hjemlet i Kommunehelsetjensteloven og Barnevernloven.
Vårt oppfølgings- og omsorgstilbud utformes med utgangspunkt i den enkeltes behov i samarbeid med kommunen og eventuelle øvrige instanser.

  • Beredskapshjem
  • Familiehjem
  • Avlastningsbolig

Les mer om familiehjem og beredskapshjem her