Brøset sinnemestringskurs

Corvita har nå muligheten å tilby sinnemestringskurs etter Brøsetmodellen.

Denne modellen er utviklet på Brøset kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs hospital og er en metode innen kognitiv atferdsterapi. Metoden er effektiv for å redusere sinne og voldsbruk i nære relasjoner. Metoden rettes i hovedsak mot voksne, men en egen manual for ungdom gjør at den også er effektiv for denne aldersgruppen.

Brøset sinnemestring er utviklet for bruk i gruppeterapi, minimum tre og maksimum åtte deltagere. Modellen kan også tilpasses hver enkelt sak, og individuelle løp kan tilbys.

Kurset holdes av Mari Nerdahl og Geir Dahlen og begge har flere års erfaring innen tiltaksarbeid i barneverntjenesten. Begge er utdannet sinnemestringsterapeuter.

Les mer om Brøsetmodellen her.