Glad far og sønn med downs syndrom

BARNEVERN - HELSE - OMSORG

Med hjertet foran

Vi tilbyr tjenester innen helse- omsorgs- og oppvekstsektoren med fokus på gode relasjoner, trygghet og høy etisk og faglig standard.

Corvita omsorg

Corvita Omsorg

Vi tilbyr ulike heldøgns omsorgstjenester for barn,
og ungdom og voksne.

Les mer

Corvita tiltak

Corvita Tiltak

Vi tilbyr ulike tiltakstjenester, alternativt skoletilbud, familieveiledning, avlastning og ettervern.

Les mer

Corvita Kompetanse

Corvita Kompetanse

Vi tilbyr konsulentbistand, fosterhjemsveiledning, rådgivning, bemanning, kurs, opplæring og veiledning.

Les mer

Beredskapshjem
og fosterhjem

Vi søker familier med varme, omsorg og overskudd til å jobbe sammen med oss for å hjelpe barn og ungdom som av ulike grunner trenger et nytt hjem for kortere eller lengre tid.

På lik linje med våre ansatte får våre beredskapshjem og fosterhjem pensjonasavtale (OTP) og yrkesskadeforsikring.

Les mer

Behandlingsteam / ambulant team

Vi tilbyr akutt og intensivt familiearbeid utført av vårt behandlingsteam. Teamet er ambulant og kan arbeide på de ulike arenaene der barnet/ ungdommen oppholder seg, og samarbeide med de instanser som allerede er inne. Tilbudet inkluderer 24-timers beredskap, og kan kombineres med for eksempel avlastning, fulgt opp av det samme teamet.  

Behandlingsteamet veiledes av vår Familieterapeut Grete Lillian Moen, og psykiater Sharam Shaygani. Begge med høy kompetanse og erfaring innen vårt fagfelt.