Espen Lilleberg

Omsorg og tiltak

Corvita tilbyr heldøgns omsorgstjenester hjemlet i Kommunehelsetjensteloven og Barnevernloven. Vårt oppfølgings- og behandlingstilbud settes opp med utgangspunkt i den enkeltes behov, i samarbeid med ansvarlig kommune og eventuelle øvrige instanser.

Vi tilbyr familieterapeuter, familieveiledere og konsulenter til ulike typer tiltaksarbeid.

  • Familiearbeid og annet tiltaksarbeid
  • Foreldreveiledning
  • Skreddersydde tiltak tilpasset den enkeltes behov
  • Tilrettelagt bolig med heldøgns bemanning

Familiesenter

Se våre pakkeløsninger

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum 1
Lorem ipsum dolor sit amet
1299 kr
Lorem ipsum
Innholdspunkt 1
Innholdspunkt 2
Lorem ipsum 2
Lorem ipsum dolor sit amet
2500 kr
spar -15%
Innholdspunkt 1
Innholdspunkt 2
Innholdspunkt 3
Innholdspunkt 4
Lorem ipsum 3
Lorem ipsum dolor sit amet
4000 kr
spar -30%
Innholdspunkt 1
Innholdspunkt 2
Innholdspunkt 3
Innholdspunkt 4
Innholdspunkt 5
Kompetanse ikon