Paal Christian Balchen

Avdelingsleder Renskaug akuttmottak

Paal

Paal er tidligere politiinspektør med videreutdanning i ledelse og organisasjonsutvikling og har arbeidserfaring fra ledelse og utviklingsarbeid i politietaten. Paal har jobbet med utvikling og gjennomføring av ledertrening for toppledere i politiet, og har erfaring fra opplæring og trening i gruppeledelse og veiledning i grupper. Paal har videre lang erfaring som sentral tillitsvalgt i Politiets Fellesforbund hvor han blant annet arbeidet med politisk påvirkning, utvikling av kriminalpolitikk og organisasjonsutvikling. Han var med på å etablere og bygge opp forebyggende tjeneste i Asker og Bærum politidistrikt og er forfatter av boken "Politiets forebyggende arbeid - begrensinger og muligheter". Inntil nylig arbeidet han som fag sensor ved Politihøgskolen. I oktober 2022 gikk Paal over i stilling som avdelingsleder for Akuttmottak og Psykisk helse i Corvita.