Marita Løvli

Daglig leder Corvita Nord AS

Marita Lovli Rognmo

Marita har en bachelor i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk med videreutdanning i rus og psykisk helse. Hun har 7 års erfaring fra kommunal barneverntjeneste som saksbehandler og barnevernleder. Videre har hun jobbet som miljøterapeut på institusjon.
Marita utfører oppdrag innen:

  • Saksbehandling
  • Tiltaksarbeid
  • Samtaler med barn