Eva Oline Vilster Thommessen

Leder for Skolestua

Eva Oline

Eva Oline er utdannet allmennlærer for 1.-10. trinn, spesial pedagog og familieterapeut. Hun har 28 års erfaring fra arbeid med barn og ungdom med lærevansker og relasjons vansker, først på Sollerudstranda skole i Oslo i 10 år, deretter i Asker kommune i 18 år hvor hun har vært avdelingsleder, veileder og lærer i Den alternative skolen. Eva Oline har lang erfaring med å tilrettelegge undervisning for læring og mestring gjennom praktisk arbeid. Hun er opptatt avlever som ikke makter den ordinære skolen og der ufrivillig skolefravær blir et stille rop om hjelp. Hun kan gi veiledning til skoler og foreldre for å hjelpe elever inn i skoleløpet igjen. Hun er også veileder for familiehjem og andre tiltak mot barn og ungdom. Tar også imot familier og par til samtaler og familieterapi