Corvita
Omsorg

Corvita Omsorg etableres høsten 2020 og vil tilby ulike heldøgns omsorgstjenester hjemlet i Kommunehelsetjensteloven og Barnevernloven.
Vårt oppfølgings- og behandlingstilbud settes opp med utgangspunkt i den enkeltes behov, i samarbeid med ansvarlig kommune og eventuelle øvrige instanser.

Beredskapshjem

Familiehjem

Behandlingsfosterhjem

Kontakt oss
Omsorg, hode på skulder