Flere hender som holder et dekorativt hjerte

Flere stillinger ved Renskaug Akuttmottak

Corvita skal på oppdrag fra UDI etablere og drifte Renskaug Akuttmottak i Lier kommune med oppstart 15. april 2022.

Beliggenhet

Renskaug Gård ligger i Lierdalen, i åpent og solrikt kulturlandskap og er en tradisjonell og flott landbrukseiendom på totalt 548 daa. Gården har vært driftet som vertsgård i mange år, samtidig som det drives tradisjonell gårdsdrift med storfe, høner og hester. I hjertet av det indre tun ligger det hvitmalte våningshuset. Over den grusede gårdsplassen ligger gårdsbutikken vis a vis overnattingsbygget med praktisk gjestekjøkken, så et lite verksted-bygg, før man kommer til den store røde låven, innredet til kurs- og konferansesenter. Fra hovedtunet går grusveien over til personalhuset, og videre til salamanderdammen, der kaldfjøset ligger. Den røde kårboligen ligger litt lenger fra tunet. Adkomst er via en bjørkeallé opp til tomten. Fra gården er det fin utsikt over Lierdalen. Drammensfjorden ligger i forlengelsen av denne, i drøye 10. minutters sykkelavstand fra gården.

Akuttinnkvarteringen

Akuttinnkvarteringen vil være første oppholdssted for noen grupper av asylsøkere direkte etter ankomst til Norge. Akuttinnkvarteringen vil være en del av ankomstberedskapen og skal innkvartere nyankomne asylsøkere før den innledende asylsaksbehandlingen er gjennomført.

Ved Renskaug Akuttmottak skal vi ta imot asylsøkere hele døgnet, alle årets dager. Hos oss vil beboerne få tilgang til mat, klær og andre livsnødvendigheter i påvente av utflytting til ordinære mottak, bosetting eller retur til hjemlandet. Vi skal dekke beboernes grunnleggende behov og ivareta deres sikkerhet.

Personalgruppe

Vi ønsker å sette sammen en ansattgruppe med god kompetanse fra arbeid med mennesker i krise. Både relevant fagutdannelse og annen relevant utdannelse er aktuelt. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende fagutdanning. Det er et mål at det alltid skal være en ukrainsk talende ressurs på jobb.

Arbeidsoppgaver

Det stilles store krav til integritet og dømmekraft hos den enkelte ansatte ved et akuttmottak der det skal utøves omfattende, sammensatte og krevende oppgaver.

Noen av oppgavene kan beskrives som:

 • Miljøarbeid
 • Praktisk bistand til beboere
 • Aktiviteter med barn/ ungdom
 • Psykososial bistand til beboere
 • Informasjonsformidling til beboere

Av relevant utdannelse og erfaring kan nevnes:

 • Sosialfaglig utdanning som sosionom og barnevernpedagog m.m.
 • Helsefaglig utdanning som sykepleier, barnepleier, vernepleier m.m.
 • Pedagogisk utdanning som lærer, barnehagelærer, spesialpedagog m.m.
 • Annen relevant utdanning rettet mot arbeid med mennesker

Andre kvalifikasjoner som vil bli vektlagt:

 • Evne til å skape trygghet og gode relasjoner
 • Evne til å gi god omsorg
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Kjennskap til både norsk og ukrainsk kultur og språk
 • Førerkort
 • Plettfri vandel

Personlige egenskaper vi ser etter:

 • God arbeidskapasitet
 • Evne til å takle en hektisk og krevende arbeidshverdag
 • Evne til å jobbe strukturert og målrettet
 • Evne til å være fleksibel, kreativ og løsningsorientert
 • Evne til å skape et godt arbeids- og bomiljø

Vi er i behov av:

 • Stillinger som miljøterapeut/miljøarbeider - dag/kveld.
 • Stillinger som våken nattevakt
 • Ekstravakter som jobber enkeltvakter etter avtale

Oppdragets art:

Ansettelsesforholdet vil ha en varighet på 6 måneder av gangen som et engasjement, med mulighet for forlengelse. Tiltredelse snarest. Arbeidsted er Renskaug Gård, Vestsideveien 63, 3400 Lier.

For henvendelser:

Camilla Wettre
Avdelingsleder
Mobil: 40556973
E-post: camilla.wettre@corvita.no


Espen Lilleberg
Daglig leder
Mobil: 97425595
E-post: espen.lilleberg@corvita.no

Kontaktskjema

Spørsmål om våre tjenester? Lyst til å ta en prat med oss?
Du treffer oss på telefon: 468 01 700  og e-post: post@corvita.no

Takk! Vi har mottatt din melding
Ups! Noe gikk galt. Er alle feltene fylt riktig?
En mann som hjelper en jente med å vaske hendene på kjøkkent