Flere hender som holder et dekorativt hjerte

Corvita Helse-og Omsorg, Avdeling mottak og Psykisk Helse

Vi bygger nå opp et miljøterapi- og veiledningsteam som skal bistå barn og familier i deres egne hjem, med utgangspunkt i vår avdeling i Lier utenfor Drammen. Vi har nå flere ledige stillinger til ressurspersoner med erfaring fra arbeid i familier med samspillsvansker, og med barn og ungdommer som har reguleringsvansker, utviklingsforstyrrelser eller andre utfordringer med psykisk helse og atferd.

Tiltakene varierer fra etablering og drift av omsorgsboliger eller barneboliger, til heldøgns- eller deltids miljøterapi og veiledningstiltak i familier der de bor.

Om oss

Corvita er en privat leverandør av helse- omsorgs og barneverntjenester, med oppdrag over hele landet. Vi har som hovedformål å utføre helse- og omsorgsfaglige oppgaver på vegne av offentlige oppdragsgivere, med hensynet til barnets beste som førende prinsipp i alt vi gjør.

Arbeidsoppgaver

Teamet vi nå bygger opp skal jobbe med etablering og oppstart av tiltak, samt omfattende veiledningstiltak. Arbeidet vil i hovedsak være i turnus.

Dette er jobben for deg som er engasjert i og opptatt av å jobbe innen helse- og omsorgsfeltet. Du er fleksibel og sosial og med høy arbeidskapasitet, og du har arbeidserfaring og/eller utdanning innen, vernepleie, sykepleie, spesialpedagogikk eller barnevern, gjerne med relevant videreutdanning. Personlig egnethet vil tillegges avgjørende vekt.

Vi søker:

  • Spesialpedagog/Vernepleier - 100% stilling
  • Miljøterapeut - 100% stilling
  • Teamleder - 100% stilling

For henvendelser

Ta gjerne kontakt med daglig Leder Espen Lilleberg på telefon 974 25 595 for en samtale om mulighetene som finnes hos oss i Corvita. CV og søknad sendes til Epost: post@corvita.no

Kontaktskjema

Spørsmål om våre tjenester? Lyst til å ta en prat med oss?
Du treffer oss på telefon: 468 01 700  og e-post: post@corvita.no

Takk! Vi har mottatt din melding
Ups! Noe gikk galt. Er alle feltene fylt riktig?
En mann som hjelper en jente med å vaske hendene på kjøkkent