Flere hender som holder et dekorativt hjerte

Vi søker miljøterapeuter og miljøarbeidere til avlastningsbolig

Er du en trygg voksen som ønsker å jobbe med hjertet foran for ungdom i avlastningsbolig? Da er du den vi er på jakt etter.

Vi søker miljøterapeuter og miljøarbeidere til arbeid i boliger med ungdom som har psykososiale og atferdsmessige utfordringer. Boligen ligger i Drammensområdet.

Det er ønskelig med kompetanse innen psykisk helse, rus og barnevern.

Vi har medleverturnus, todelt turnus med dag/kveld og egne nattevaktstillinger. Vi søker også ekstravakter.

Send gjerne en søknad og CV til cecilie.wettre@corvita.noeller ta kontakt med avdelingsleder Cecilie Wettre på tlf. 412 63 003.

Kompetanse ikon