Flere hender som holder et dekorativt hjerte

Koordinator for innsatsteam

Om oss
Corvita leverer tjenester innen helse-, omsorgs og oppvekstsektoren, alltid med hjertet foran. Vi har kontorer i Oslo, Troms og Ålesund og hovedkontoret er i Asker sentrum rett ved togstasjonen. Vår ambisjon er å bli en ledende privat aktør og for å lykkes med dette trenger vi hjelp.

Vi søker barnevernspedagog med videreutdanning, gjerne innen familieterapi eller annen relevant videreutdanning, med formell veiledningskompetanse til vårt Innsatsteam.

Innsatsteamet er et ambulerende tverrfaglig team som tar oppdrag på vegne av kommuner innen psykisk helse og barnevern. Innsatsteamet vil ha hovedbase i Drammens området. I tett samarbeid med familien og oppdrags kommune skreddersyr vi tiltak ut fra den enkeltes behov. Vi har fokus på relasjon og trygghet for å sammen skape endring. Eksempler på oppdrag kan være kartlegging, individuell veiledning, gruppeveiledning, familieterapi og miljøterapi inn i hjemmet til familien.

Innsatsteamet har høy faglig og etisk standard og vil være en viktig del av vårt familiesenter. Du får muligheten til å være med å etablere et nytt team som skal utføre varierte og spennende arbeidsoppgaver med høy faglig kvalitet. Det er stor grad av fleksibilitet og selvstendighet i stillingen. Du synes det er spennende å tenke kreativt og nyskapende for å utvikle og tilpasse tjenester til ulike familier. 

Arbeidsoppgaver

·        Være med på å etablereinnsatsteam

·        Fagansvar

·        Tilby og levere skreddersydde løsninger med brukeren og familien i fokus

·        Koordinere og utføre oppdrag ut fra oppdragsgivers bestilling

·        Budsjettansvar

·        Delta i prosjektgruppen til familiesenteret

·        Kvelds- og helgearbeid, samt noe reisevirksomhet må påregnes

Personlig egenskaper:

·        God på relasjonsbygging

·        Fleksibel

·        Trygg i lederrollen

·        Ansvarsbevisst og beslutningsdyktig

·        Du trives i en hverdag med høyt arbeidstempo.

·        Jobber godt selvstendig og i team

·        Høy grad av faglighet og evne til å tilegne seg ny kunnskap

·        Strukturert

·        God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

·        God systemforståelse

·        Plettfri vandel

·        Personlig egnethet vektlegges

·        Førerkort klasse B

Hvem er du?
Det viktigste for oss er at du trives i jobben din og at du ønsker å sette brukerne først. Og så er det viktig å forstå at vi jobber med hjertet foran. Det vil si at avgjørelsene vi tar alltid skal via hjertet før vi bestemmer oss. Corvita er et selskap i vekst og vi trenger folk som synes det er spennende å være med på å utforme kultur og rutiner.

Vi tilbyr 100 % stilling i nyopprettet innsatsteam. Konkurransedyktig lønn og pensjonsordning. Spennende utviklingsmuligheter.

Send søknad og CV til ledigstilling@corvita.no hvis du er interessert. Ring gjerne avdelingsleder for Psykisk helse, Cecilie Wettre på mobil 41263003 eller e-post cecilie.wettre@corvita.no .

Kompetanse ikon