Corvita
Kompetanse

Corvita kompetanse tilbyr kurs, opplæringspakker og bemanning, samt veiledning til ledere og ansatte innen helse, omsorg og oppvekstsektoren. Alle tilbud kan gjennomføres individuelt og i gruppe.

Bemanning i barneverntjenester

Veiledning til ansatte

Fosterhjemsveiledning

Kompetansehevende kurs - COS-P, Psykologisk førstehjelp, Mestring av angst og depresjon, Barnesamtaler, Kurs til omsorgspersoner utsatt for vold, Nettovergrep og Nettvett.

Samtaletilbud til pårørende

Glad mor og sønn

Psykologisk førstehjelp

Er både navnet på et kurs samt et konkret selvhjelpsmateriell som retter seg mot barn og unge i alderen 8- 18 år. Kurset baserer seg på kognitiv-atferdsterapi, og det legges opp til aktiv deltakelse i form av øvelser og gruppediskusjon. Egner seg særlig for å forebygge psykisk uhelse blant ungdom, gjennom å øke evnen til veiledet selvhjelp. Kursrekke på ca 4 – 6 timer(avhengig av alderssammensetning på barna).  

Kurs i mestring av depresjon / Kurs i mestring av angst  

Kurs som baserer seg på KAT – kognitiv atferdsterapi og emosjonsfokusert terapi. Fokus på bevisstgjøring i forhold til egnetankemønstre, tilegnelse av kognitive teknikker samt psykoedukasjon om følelser.    

Kurs til omsorgspersoner utsatt for vold 

Kurs for deg som har opplevd vold i nære relasjoner hvor du også har hatt omsorgsansvar for barn. Tema som berøres er voldens konsekvenser for barn og foreldre, hvordan forstå og støtte barnet ditt videre, hvordan forstå egne emosjonelle reaksjoner samt utvikle et språk for volden.

Kurs om nett, grenser og seksualitet  

Et informasjonskurs for foreldre / omsorgspersoner som vil lære mer om barns medievaner, om fenomenet "nettovergrep", om grenser og seksualitet relatert til nett. Målet er å gi økt kunnskap som igjen kan bidra til å forebygge at barn og unge utsettes for, eller utsetter andre, forstraffbare forhold på nett.  

Om traumer og PTSD  

Undervisning over tre timer hvor vi går gjennom symptomer /kjennetegn på traumer, diagnosen PTSD, og hva som står sentralt i traumebehandling.  

Kompetanse ikon