Barnefaglig ansvarlig i 100 % stilling på Ormseter asylmottak

Om oss

Ormseter asylmottak, som drives av Corvita Care AS, ble åpnet 21. august 2023 og har plass til 150 beboere. Mottaket ligger i Vangsåsen ca 12 km fra Hamar sentrum. Mottaket har en engasjert og faglig sterk personalgruppe med stort fokus på relasjonsarbeid. Da nåværende barnefaglig ansvarlig går over i ny stilling ved mottaket søker vi hennes etterfølger.

Om arbeidet

Som barnefaglig ansvarlig vil du ha ansvar for mottakets helhetlige arbeid med barn, unge og deres familier. Du vil være viktig for å sikre at barn og unge har et trygt og meningsfullt opphold på mottaket, og at familiene best mulig er forberedt på bosetting eller retur til hjemlandet. Du vil være en viktig ressurs ovenfor dine kollegaer på det barnefaglige området og samarbeide med barnefaglig ansvarlige ved Corvita sine mottak rundt om i landet. Viktig arbeidsoppgave er:

 • Informasjon, veiledning og oppfølging av barn, unge og deres familier
 • Dialog og samarbeid med eksterne samarbeidspartnere, eksempelvis skole, barnehage, barnevernstjenesten, frivillige organisasjoner, UDI og IMDi
 • Identifisering, kartlegging og oppfølging av barn, unge og familier med særskilte behov og sårbarheter.
 • Fagansvar for mottakets barnebase
 • Fagansvar for oppfølgingen av enslige mindreårige asylsøkere med følgeperson
 • Ansvar for innmelding av barn i grunnskole og i barnehage
 • Ansvar for gjennomføring av velkomstsamtale med nyankomne barnefamilier
 • Undervise i mottakets informasjonsprogram for ungdom i relevante tema

Alle ansatte ved mottaket inngår i det helhetlige miljøarbeidet og det forventes at den som blir ansatt bistår i andre oppgaver ved mottaket.

Om deg

Du er glad i mennesker, og har sterk evne til å oppnå kontakt og skape gode relasjoner med andre. Du jobber med hjertet foran, samtidig som hodet avgjør hvordan en situasjon løses. Du tåler at kollegaer og beboere har en dårlig dag, og du håndterer krevende og uforutsette situasjoner på en hensiktsmessig måte. Du har god formidlingsevne og kan tilpasse budskapet til en variert målgruppe. Du er selvstendig, og har god pådriver- og gjennomføringsevne. Det er viktig at du er lojal mot arbeidsgivers mål, prioriteringer og driftsmodell. I tillegg må du:

 • Ha relevant høyskoleutdanning på bachelornivå, eksempelvis barnevernspedagog eller sosialt arbeid
 • Ha erfaring med arbeid med barn og barnefamilier
 • Ha erfaring fra flerkulturelt arbeid eller inneha annen interkulturell kompetanse
 • Inneha god veilednings- og formidlingskompetanse
 • Kunne innhente og tilegne deg ny kunnskap raskt og selvstendig, og kunne formidle dette videre på en pedagogisk måte
 • Ha gode norskkunnskaper
 • Ha gode datakunnskaper, og kunne bruke det til utforming av, og formidling av informasjon.
 • Ha gyldig norsk førerkort

Corvita tilbyr:


 • Primært dagarbeid, med forskjøvet arbeidstid av og til
 • Ansettelse i en seriøs virksomhet
 • Opplæring og veiledning
 • Spennende, viktige og arbeidsoppgaver
 • Varierte og utfordrende arbeidsdager
 • Positive og engasjerte kollegaer som er stolt av arbeidsplassen sin
 • Lønn etter avtale
 • Pensjons- og forsikringsordninger

Interessert?

Send oss din CV og søknad innen 15.03.23, til leder.ormseter.mottak@corvita.no.

Søknader blir gjennomgått og vurdert fortløpende.

Har du spørsmål om stillingen, kan du kontakte mottaksleder Shelby K Rogers på tlf.nr 476 92 340.