Omsorgsboliger

Corvita Tiltak tilbyr familieterapeuter, familieveiledere og konsulenter til ulike typer tiltaksarbeid. Vi tilbyr avlastning individuelt og i gruppe.

  • Avlastning
  • Familiearbeid og annet tiltaksarbeid
  • Foreldreveiledning
  • Kartlegging og utredning av barn og unges psykiske helse
  • Skreddersydde tiltak tilpasset den enkeltes behov
  • Ettervernstiltak, etablering og oppfølging i hybel, veiledning og oppfølging innen økonomi, skole og arbeid
  • Hesteassistert terapi
Kontakt oss
Omsorgsboliger
Kompetanse ikon