Barnevern og oppvekst

Kjennetegn ved våre tjenester på barnevern- og oppvekstfeltet er først og fremst høy kvalitet, som kommer av bred ervervet erfaring, høy etisk standard og oppdatert faglig kunnskap. Våre nærmeste samarbeidspartnere skal gjenkjenne vårt engasjement, vår evne til å samarbeide og at vi arbeider i tråd med relevant forskning. Vi følger alltid den førende utviklingen på de respektive fagfeltene og er særlig opptatt av nærhet og samarbeid med målgruppene. Dette gjør oss i stand til å finne nye løsninger og tenke nytt. Enten det gjelder barn, foreldre, familiehjem, ansatte eller ledere i tjenestene.