Velkommen til Skolestua

Skolestua er en alternativ skolearena med undervisning gjennom praktisk arbeid og mestringsaktiviteter.

63972f0d9d726742c87fe06a Eva Oline foran Skolestua p 2600

Fra hage til mage​

Skolestua i Lier er en alternativ skole som tilbyr undervisning gjennom praktisk arbeid og mestringsaktiviteter. Skolen ligger i nydelige og landlige omgivelser på Renskaug gård, som er en av Liers eldste gårder. Leder for Skolestua, Eva Oline Vilster Thommesen, har over 28 års erfaring fra alternative skoler og er glad for å kunne bruke sin erfaring på dette tilbudet.

"Jeg har alltid hatt hjerte for barn og ungdom som føler seg litt utenfor i den vanlige skolen, og min erfaring er at når de får undervisningen på en praktisk arena, så blomstrer kreativiteten og læringslysten", sier Eva Oline.​

I og med at skolen ligger på en gård, er en naturlig del av læringen å dyrke urter, grønnsaker og blomster samt å utnytte gode dyreressurser som høner og storfe.​

Eva Oline er opptatt av at elevene skal vite hvor maten kommer fra, og jobber etter «Fra hage til mage»-prinsippet. ​

"Det ligger uvanlig mye praktisk læring i å være med på alt fra scratch. Og da mener jeg helt fra bunn altså. Vi produserer til og med våre egne frø fra fjorårets innhøsting, og prøver å ha så mye som mulig i en bærekraftig sirkulasjon. Vi henter også daglig egg fra hønene, og elevene får være med på partering av dyr som til slutt havner i gryta sammen med selvdyrkede grønnsaker", sier Eva Oline​.

​Skolestua har for tiden plass til seks elever per dag, og når det er hensiktsmessig blir de delt inn i mindre grupper slik at fokus på hver elev blir bevart. Hensikten med skolen er å tilby en alternativ læringsarena for barn og unge som strever med å nyttiggjøre seg et ordinært skoletilbud. ​

"Hos oss får alle nye sjanser og vi sørger for at alle opplever mestring, læring og arbeidsglede – ut ifra sine egne forutsetninger. Vi er veldig opptatt av å se hver elev slik at vi kan tilpasse undervisningen til hver enkelt. Målet er at de til slutt skal finne sin vei tilbake til det ordinære skoleløpet", sier Eva Oline.​

​Tatt på fersken!​

Skoledagen starter med morgensamling, nyheter og et teoretisk emne. Deretter går elevene ut til dagens arbeidsøkt der de samarbeider og lærer gjennom praktisk arbeid. Så samles de til lunsj, som noen elever har ansvar for å lage sammen med en voksen. Etter mer arbeid samles alle på slutten av dagen for oppsummering og en runde med positive tilbakemeldinger.​

"Alle har som oppgave gjennom dagen å ta hverandre på fersken i å gjøre noe bra! Dette er noe både elevene og vi voksne gleder oss til. Det finnes ingen bedre følelse enn å bli tatt på fersken av medelevene fordi man er god i noe. Det gir mestringsfølelse, samhold og senker terskelen for sosial deltakelse", sier Eva Oline.

Gjennom tverrfaglige undervisningsopplegg lærer elevene gjennom praktisk arbeid, og de får knagger å henge teorier på samtidig som de ser sammenhenger. Målet er at elevene skal få et grunnlag av mestring, ferdigheter og motivasjon til å gå ferdig ungdomsskolen eller over i videregående utdanning. Elevene skal oppleve at de er gode nok! Skolestua gir elevene ulike erfaringer med hva de kan mestre, slik at de får ideer om hvilke utdanningsprogram de kan tenke seg å søke i videregående skole.​

Elevene sier at det beste med Skolestua er:

«Små grupper gjør det lettere å jobbe fordi man får mere hjelp og forklaring»

«Man lærer å lage fine produkter, det gir meg mestringsfølelse»

«Man får bedre selvtillit av å gå her»

Bestilling av skoleplass

Rektor på nærskolen tar kontakt med leder av Skolestua for informasjon om skoletilbudet og avtale om antall dager. Priser oppgis på forespørsel.

Kontakt Skolestuas leder Eva Oline, på eva.oline@corvita.no