Renskaug akuttmottak

Renskaug er en av Liers eldste gårder og har tradisjonelt sett vært en grønnsaksgård med drivhus og frilandsgrønnsaker. I 2006 ble de første dyrene, av rasen Skotsk Høylandsfe, kjøpt inn og nå er det både kyr, hester og høner på gården. Fram til 2022 har Renskaug vært drevet som et vertshus med fokus på bærekraft og kortreist mat, og det finnes 109 sengeplasser.

Camilla og Paal

Avdelingsleder Paal Christian Balchen og virksomhetsleder Camilla Wettre

Ha en normal dag!

Våren 2022 endret krigen i Ukraina hele verdensbildet og Renskaug ble gjort om til et akuttmottak der 109 sengeplasser ble gjort tilgjengelige for ukrainske flykninger. Camilla Wettre har lang erfaring som psykiatrisk sykepleier fra kommunen og spesialisthelsetjenesten, og ble hentet inn som leder for prosjektet.​

"Da vi gikk over til akuttmottak opprettholdt vi fokuset på kortreist mat, sier Wettre. Grønnsakshagen fikk nytt liv av kyndige beboere, og alle har fått gleden av å høste det som ble dyrket", sier Wettre.​

Kjernen i gårdsdriften med dyrking av egne grønnsaker og avling av dyr blir sett på som superpositivt av beboerne. ​

"De får noe å gjøre i stedet for å bare få et sted å være. Da gir livet mer mening", sier hun.​

Dette, sammen med andre tiltak og aktiviteter, bidrar til mottakets overordnede mål om å prøve å lage en god hverdag for beboerne. Renskaug er en mellomstasjon før beboerne blir bosatt i en kommune, som kan være hvor som helst i hele Norge. ​

"De aner ikke når eller hvor de blir plassert, derfor ønsker vi at de skal oppleve normale hverdager mens de venter. Dette er med på å skape en trygghetsfølelse", sier hun.​

I påvente av bosetting i en kommune, forsøker Renskaug å gjøre ventetiden litt bedre ved å tilby ulike aktiviteter. En egen aktivitør planlegger ulike opplevelser, som for eksempel tur til Tusenfryd, museer, tur i skogen, hesteridning osv. På slike turer får beboerne oppleve norsk kultur og se litt mer av landet, ikke bare nærområdet.​

Blur

Mye omsorg i god mat

Mottaket blir på mange måter fortsatt drevet som et vertshus og beboerne får jevnlig utdelt sengetøy og håndklær. I tillegg er det masse fokus på matlagingen og de har lagt inn ekstra ressurser for å gi beboerne mat de kjenner fra før. Derfor har de ansatt en kokk som har kunnskap om beboernes matkultur. ​

Ved ankomst av våre første beboere fikk kokken applaus for sin hjemmelagde mat. For mange var det å få kjent mat en kjærkommen opplevelse i en ellers vanskelig situasjon. Dette vitner om at det er mye omsorg i god og kjent mat fra deres egen kultur.

Ansatte som jobber med hjertet foran»

Wettre forteller at det ikke har vært vanskelig å få tak i folk som vil jobbe på mottaket. Mange har tatt kontakt fordi de ønsker å bidra. De ansatte gir mye av seg selv og strekker seg langt for at beboerne skal ha det så godt som mulig. Med avdelingsleder Paal Christian Balchen i spissen jobber de ansatte med «hjertet foran», i tråd med Corvita sine verdier. Mange relasjoner skapes, og vi deler gleder og sorger med våre beboere.

Les mer om hva "Med hjertet foran" betyr for oss her.